Category: Digitaalne õppevara

 • Partnerhinnang

  Vastuseks: Assignment 6-le Partnerhinnang on antud Kaidi L loodud õppematerjalile. Link õppematerjalile Link blogipostitusele Hinnangu aluseks on LORI raamistik nagu seda on kirjeldanud Leacock ja Nesbit (2007). Sisu kvaliteet. Leacock ja Nesbit (2007) põhjal iseloomustavad seda hindamiskriteeriumit õpiobjekti sisu tõepärasus, täpsus, tasakaalustatud esitlusviis ja sobiv detailsusaste. Vaatluse all oleva õpiobjekti sisu on minu hinnangul suurepärane.…

 • TAO test

  Vastuseks: Assignment 5-le Lõin testi TAO testing demo keskkonnas: http://demo.taotesting.com/ Test koosneb kolmest küsimusest, millest kaks kontrollivad mõistete tundmist ja üks suurema tegevuse läbiviimise oskust alategevuste järjekorra kaudu. Küsimus 1 – Associate tüüpi interaktsioon. Vastaja peab omavahel seostama 3D printimistehnoloogiate akronüümid ja kirjeldused. Lihtsustasin kasutaja jaoks ülesannet lubades iga valikut kasutada vaid üks kord ja…

 • Individuaalne projekt

  Minu loodud H5P õppematerjalid on kahes osas. Esimesed neli H5P materjali on mõeldud DTI õppejõududele ja töötajatele videoüleakandeseadmete kasutamise tutvustamiseks. Nende materjalide koostamisel on lähtutud põhimõttest, et sihtgrupp soovib eelkõige kiiret vastust oma küsimusele. Sel eesmärgil on kasutatud Accordion tüüpi malle. Kui töötajatel tekib juba täpsem huvi, siis saavad nad seadmetega detailsemalt tutvuda Course Presentation…

 • Õppevideo

  Vastuseks: Assignment 4-le Minu õppevideo teemaks on sissejuhatav materjal 3D printimise tehnoloogiatesse. Ülesande lahendamist alustasin stsenaariumi kirjutamisega, mille teostamiseks ja planeerimiseks kasutasin slaidiesitlust. See on mugav viis, kuidas planeerida oma video ülesehitust, sest sama vahendi abil saab panna kokku sisu ja harjutada sellele pealelugemist ja ajastust. Kasutatud tehnika loend: Kasutatud tarkvara ja vahendid: Valminud H5P…

 • H5P õppematerjali koostamine

  Vastuseks: assignment 3-le Minu ülesandeks oli koostada õppematerjal konverentsiseadme Jabra Speak 750 kasutamise kohta DTI õppejõududele ja töötajatele. Tulenevalt selle sihtgrupi profiilist peab see materjal olema nii ülevaatlik kui pakkuma ka samm-sammulisi juhiseid võimalike tegevuste lahendamiseks. Tutvusin erinevate H5P mallidega ning valisin neist lahenduseks välja “Course Presentation” ja “Accordion” mallid. Accordion mall sobib hästi kui…

 • Digitaalse õppevara kvaliteedi mõõtmisest

  Assignement 2: Lugemispäevik 2: Digitaalse õppevara kvaliteet Kuna loengus käsitletud teemade juures pakkus mulle kõige rohkem huvi digitaalse õppevara kvaliteedi hindamine, siis valisin lugemiseks Elias et al. (2020) hindamismudeli. Kuna märkasin, et laiemalt on digitaalse õppevara kvaliteedi mõistet käsitletud ka Camilleri et al. (2014) uuringuaruandes, siis otsustasin, et vaatlen kõigepealt varasema uuringuaruande käsitlust digitaalse õppevara…

 • Uuringu “Use of Repositories of Digital Educational Resources: State-of-the-Art Review” kokkuvõte

  Assignement 1: Lugemispäevik 1: Õpiobjektid ja repositooriumid Valisin lugemiseks digiõppevara repositooriumite kasutamist analüüsiva uuringu, kuna mind huvitas, millisel määral ja kuidas repositooriume ja seal olevaid materjale ikkagi kasutatakse. Artikkel andis vaadeldavast perioodist (2000 – 2014.a.) üsna hea ülevaate ning sain mõnedele oma küsimustele ka vastused. Rodés-Paragarino et al. (2016) toovad kohe sissejuhatuses välja, et uuringuid…