Category: IFI7227

 • Artikli “Defining the E-Portfolio: What It Is and Why It Matters” kokkuvõte ja refleksioon

  Vastuseks Assignement 6-le Kokkuvõte Valisin lugemiseks E-portfoolio definitsiooni ja eesmärgi selgitamisega tegeleva artikli, sest ka mina ei ole päris täpselt aru saanud, milleks see siis ikkagi hea on. Sissejuhatuses toovad Jenson ja Treuer (2014) välja, et e-portfoolio ühe esimese näite arendamisel selgitati seda tarkvara-arendajatele, seda kui töövahendit, millel on järgmised omadused: Samas toovad autorid välja,…

 • Artikli “The MOOC Misstep and the Open Education Infrastructure” kokkuvõte ja refleksioon

  Vastusena Assignment 7-le Kokkuvõte Avatud hariduse liikumine sai alguse 1970-ndatel aastatel vastusena teise maailmasõja poolt esilekutsutud muutustele ühiskonnas. Majanduskasv tekitas kiire vajadus suurema hulga kõrgharitud kodanike järele. Seega muutus potentsiaalsete kõrghariduse omandajate profiil  palju laiemaks ja traditsioonilised haridussüsteemid ei suutnud piisavalt kiiresti kohaneda ega pakkunud enam piisavat tuge (Zawacki-Richter et al., 2020). Artikkel käsitleb aga…

 • Ülevaade artiklist “Networked Learning: Inviting Redefinition”

  Vastuseks Assignment 5-le Valisin lugemiseks artikli “Networked Learning: Inviting Redefinition”, et mõista paremini võrgustatud õppe sügavamat sisu ning mõiste kujunemist. Selles ülevaates üritan tuua välja enda jaoks kõlama jäänud olulisemad mõtted ja selgitused. Kokkuvõttesse lisan endapoolsed mõtted ja arvamused loetu kohta. Artikli on kirjutanud autorite kollektiiv  (Networked Learning Editorial Collective, edaspidi NLEC)  ning selle kirjutamise…

 • Kokkuvõte artiklist “Envisioning the Post-LMS Era: The Open Learning Network”

  Vastuseks assignment 4-le Valisin tutvumiseks J. Mott artikli “Envisioning the Post-LMS Era: The Open Learning Network”, kuna olen varem veidi puutunud kokku erinevate õpihaldussüsteemide liidestamisega ning tundsin huvi, kuidas pakutud lahendus, mis peaks olema midagi personaalse õpivõrgustiku ja õpihaldussüsteemi vahepealset, peaks välja nägema ja mis sellise lahenduse kujunemiseni üldse viis. Minu eesmärk on teha suhteliselt…

 • Õpihaldussüsteemide Moodle ja Canvas võrdlus näitekursuse loomise põhjal

  Vastuseks Assignment 3-le NB! Postituses olevate piltide parema kvaliteediga nägemiseks tee neil paremklõps ja vali “Ava pilt uuel vahelehel”. Kuna kasutan juba Moodle õpihaldussüsteemi oma kursuse “Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine” läbiviimiseks, siis otsustasin proovida, kuidas võiks olla saavutada sama (või paremat) tulemust Canvas õpihaldussüsteemi abil. Et võrdlus oleks asjakohane, panen kirja funktsioonid ja võimalused, mida…

 • Refleksioon A. Molnari artikli “Computers in Education: A Brief History” põhjal

  Lahenduseks Assignment 2-le: https://opikeskkonnad.ee/2022/09/12/esimene-teema-ulevaade-haridustehnoloogia-ajaloost-5/ Artikli alguses toob autor välja neli olulist arengut, mille koosmõjus muutus arvutite kasutamine haridusvaldkonnas oluliseks. Arvutitel ja nende abil kasutatavate tehnoloogiate poolt pakutav tohutu majanduslik eelis nõuab, et rahvastik oleks selles valdkonnas haritud (Molnar, 1997). See seisukoht on ühiskondlikust vaatepunktist tähtis. Tekib küsimus, et kui suur osa rahvastikust peab uues ja…

 • Õpileping

  Lahenduseks Assignment 1-le: https://opikeskkonnad.ee/2022/09/10/opikeskkonna-ulesseadmine-ja-opilepingu-koostamine/ Soovin õppida erinevate õpikeskkondade efektiivset kasutamist ning mõista paremini nende rolli õppeprotsessis.Minu õpiprojekti eesmärgiks on kasutada saadud teadmisi enda poolt läbiviidavate kursuste juures, et parandada nende kvaliteeti ja pakkuda õpilastele paremat õppekogemust. Strateegiad eesmärgi saavutamiseks:viin ennast kurssi valdkonna hetkeseisu ning arengutrendidega;uurin erinevaid õpikeskkondi, tutvun nende eripärade ja kasutusviisidega;analüüsin, millised õpikeskkonnad on…